कैलारी गाउपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित

padma

कैलालि –  कैलारी गाउपालिकाको एघारो गाउँसभा ९बर्षे ÷ बजेट० अधिवेशन सोमवार सम्पन्न भएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरीको अध्यक्षतामा भएको तेस्रो सभा तथा एघारो गाउँसभा अधिवेशनबाट नीति तथा कार्यक्रम र आगमी आ।वाके ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम अनुमोदन भएको छ ।

Shikhar Dental

गाउँपालिका अध्यक्षले सभामा प्रस्तुत गरेका नीतिगत निर्णयलाई तालि बजाएर अनुमोदन गरेका थिए । गाउँसभाबाट भएका नीतिगत निर्णय चालू आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्तसम्मको आय व्यय अनुमोदन भएको छ ।

कार्यपालिकाबाट भए गरेका निर्णयहरु अनुमोदन ऐन, नियम निर्देशिका, कार्यविधि निर्मााणको अधिकार कार्यपालिका प्रत्यायोजन, स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा संसोधन गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा प्रत्यायोजन गरेको छ ।

त्यस्तै राजश्व परामर्श समितिले निर्धारण गरेका करका दर तथा दायरा लागु गर्ने, निर्माण सम्पन्न योजनाको जाँचपास तथा फरफारक, संघीय तथा प्रदेश सरकारमा योजना माग, संघीय तथा प्रदेश सरकार र विकास साझेदारसँग समन्वय, कर्मचारीको तलवी प्रतिवेदन अनुमोदन भएको छ ।

तेस्रो सभा तथा एघारो गाउँसभा अधिवेशनले सेवा करारका कर्मचारीको सेवा करार ९म्याद०, सेवा, सुविधा सम्बन्धि अधिकार कार्यपालिकामा प्रत्यायोजन गर्दै आवश्यक मात्रमा थप्ने भनिएको छ ।

Nawadurga
Leave A Reply

Your email address will not be published.